.

Hotel Nemzeti Budapest MGallery - MGallery Hotel Nemzeti

Hotel Nemzeti Budapest MGallery - MGallery Hotel Nemzeti
1088 Budapest, József krt. 4.Reservierung Reservation Tel: 00-36-1-2279614   

Hotel Nemzeti**** Budapest - Akciós Hotel Nemzeti MGallery Budapest - Budapest Reservierung